Privatlivspolitik

De personoplysninger, du oplyser til os eller vi indsamler hos tredjemand, herunder offentlige myndigheder som fx SKAT, behandler vi på følgende måde:

ALMINDELIGE PERSONOPLYSNINGER *

 • Vi anvender dine personoplysninger efter dit samtykke til at vurdere, om din ansøgning opfylder betingelserne for at modtage den ansøgte bevilling eller legat jf. databeskyttelsesforordningen art. 9, stk. 2. Læs mere her
 • Har du fået tildelt en bevilling, vil Bikubenfonden behandle og evt. også offentliggøre dit navn i forbindelse omtale af din indsats, som vi offentliggør på vores hjemmeside. Dette gælder ikke dit personnummer, adresse, mail og telefonnummer.
 • Hvis du modtager bevillingen eller legatet, du har ansøgt, opbevarer vi dine oplysninger minimum indtil indsatsen eller opholdet afsluttes, samt i op til fem år plus løbende regnskabsår efter, medmindre den til enhver tid gældende lovgivning foreskriver andet.
 • Modtager du ikke en bevilling, opbevarer vi dine personoplysninger i maksimalt to år fra den dag, du sender din ansøgning. Beder du os om at slette oplysningerne inden da, gør vi selvfølgelig det.
 • Vi behandler personoplysningerne for at overholde retlige forpligtelser, som Bikubenfonden er underlagt, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra c. Det kan fx være en indberetning til SKAT. Læs mere her

* Almindelige personoplysninger dækker over:

 • Stamoplysninger som navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
 • Beskrivelse af den indsats, du ansøger om, budget for indsatsen, bankoplysninger og stillingsbetegnelse.
 • Alle personoplysninger, der oplyses i en ansøgning, vil blive behandlet i samme omfang.

Hvis du ønsker, at Bikubenfonden skal behandle og vurdere din ansøgning, er det obligatorisk, at du afgiver dit samtykke til, at vi må opbevare dine almindelige personoplysninger til behandling af din ansøgning. Vi kan ikke behandle din ansøgning, hvis du ikke giver dit samtykke.

FØLSOMME PERSONOPLYSNINGER **

Vi har ikke brug for dit CPR-nummer eller andre følsomme oplysninger om dig for at kunne behandle din ansøgning. Det gælder fx oplysninger om din oprindelse eller dit helbred, som ikke har direkte betydning for din ansøgning eller dit ophold i Academic Guest House. Vi vil derfor bede dig om ikke at sende sådanne oplysninger til os, når du sender din ansøgning. Det betyder blandt andet, at hvis du sender karakterudskrifter, eksamensbeviser, økonomiske oplysninger eller lignende dokumenter til os, skal du huske at slette dit CPR-nummer fra dokumenterne ved fx at strege det over, så vi ikke kan læse det.

 • Medsendes der følsomme oplysninger i din ansøgning, vil vi slette disse umiddelbart efter, vi modtager din ansøgning.
 • Vi behandler personoplysningerne fra din ansøgning eller krav til udbetaling af bevilling på baggrund af det samtykke, du har givet, da du sendte din ansøgning, jf. forordningens art. 9, stk. 2, litra. a. Læs mere her

** Følsomme personoplysninger dækker over:

 • Oplysninger om civilstatus, seksuel orientering, etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med henblik på entydig identifikation, helbredsmæssige forhold og billeder/portrætfoto.